DMS - 3STONE

DMS - 3STONE

von Nguyen Van Hoc

  • Kategorie: Business
  • Erscheinungsdatum: 2019-01-11
  • Aktuelle Version: 1.2
  • Adult Rating: 4+
  • Dateigröße: 7.67 MB
  • Entwickler: Nguyen Van Hoc
  • Kompatibilität: Benötigt iOS 11.0 oder neuer.

Beschreibung

Giải pháp quản lý thông tin dữ liệu doanh nghiệp với các chức năng chính như: + Quản lý công việc, giao việc từ xa. + Quản lý cuộc gọi (thời gian, thời lượng, nội dung) giữa khách hàng và nhân viên + Quản lý tổng số ngày nghỉ phép của nhân viên. + Quản lý tình hình thực hiện công việc, dự án. + Quản lý kho (xuất, nhập, tồn) . + Kiểm soát công nợ khách hàng & đối tác. + Quản lý tài liệu , văn bản , biểu mẫu. + Quản lý mối quan hệ khách hàng. + Điều tra, phân tích thị trường. + Quản lý quy trình làm việc, ISO. + Công cụ đánh giá KPI. + Và nhiều chức năng khác. + … Thông tin doanh nghiệp luôn được kiểm soát!

Screenshots

keyboard_arrow_up