ILC EDU

ILC EDU

von NGUYEN VAN THANG

  • Kategorie: Education
  • Erscheinungsdatum: 2019-11-07
  • Aktuelle Version: 1.0
  • Adult Rating: 4+
  • Dateigröße: 33.95 MB
  • Entwickler: NGUYEN VAN THANG
  • Kompatibilität: Benötigt iOS 10.0 oder neuer.

Beschreibung

Ứng dụng học tiếng Nhật với Flashcard bao gồm Hình ảnh, từ vựng, nghĩa tiếng Việt, ví dụ cho từ vựng. Ứng dụng được xây dựng dựa trên giáo trình Mina no Nihongo.

Screenshots

keyboard_arrow_up