ปั่นได้

ปั่นได้

von Leo Auto Machines co.,ltd

  • Kategorie: Utilities
  • Erscheinungsdatum: 2020-06-29
  • Aktuelle Version: 1.0.1
  • Adult Rating: 4+
  • Dateigröße: 64.23 MB
  • Entwickler: Leo Auto Machines co.,ltd
  • Kompatibilität: Benötigt iOS 11.0 oder neuer.

Beschreibung

"ปั่นได้" ให้บริการด้านจักรยานสาธารณะ สะดวก ประหยัด ใช้งานง่าย ด้วยแนวคิดและวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น เป็นทางเลือกในการเดินทาง เชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนทั้งระบบล้อ-ราง-เรือ และให้ประชาชนได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจากการปั่นจักรยาน อันจะส่งผลให้ช่วยลดการใช้พาหนะส่วนตัว ช่วยลดมลพิษได้เป็นอย่างดี แอปพลิเคชั่น "ปั่นได้" เป็นแอปที่พัฒนามาเพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนกรุงอย่างแท้จริง ด้วยการใช้สมาร์ทโฟนในการทำรายการยืม-คืนผ่านระบบ QR Code ทำให้มีความคล่องตัวและสะดวกในการใช้งาน

Screenshots

keyboard_arrow_up